Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση διαδικασιών που θα οδηγήσουν στον υπολογισμό χημικών αντιδραστήρων, μέσω της κατανόησης της χημικής κινητικής και των φαινομένων μεταφοράς που λαμβάνουν χώρα σε αντιδρώντα συστήματα. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Τεχνική ομογενών χημικών διεργασιών (Θερμοδυναμική Χημικών Αντιδράσεων. Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, πλήρους ανάδευσης. Αντιδραστήρες συνεχούς έργου, πλήρους ανάδευσης. Αντιδραστήρες εμβολικής ροής. Σύγκριση μεγέθους των απλών χημικών αντιδραστήρων. Αντιδραστήρες πλήρους ανάδευσης στη σειρά. Αντιδραστήρας με ανακύκλωση. Αντιδραστήρες ημιδιαλείποντος έργου. Μη Ισοθερμοκρασιακή λειτουργία Αντιδραστήρων). Τεχνική ετερογενών χημικών διεργασιών: Αντιδράσεις αερίου-στερεού, Αντιδράσεις ρευστού- ρευστού, Αντιδράσεις σε τριφασικά συστήματα, Αντιδραστήρες απορρόφησης.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5057

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1256&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1256&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5057_CHEM_PROC1_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Φιλιππόπουλος, Γ. Στεφανίδης

Εργαστήριο : Κ. Φιλιππόπουλος, Γ. Στεφανίδης, Ν. Παναγιώτου, Ι. Σέμπος, Κ. Χατζηλυμπέρης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Χατζηλυμπέρης