Σχεδιασμός I
Περιγραφή
Στόχοι του μαθήματος είναι: -Απόκτηση σχεδιαστικής γνώσης για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση μιας χημικής βιομηχανικής μονάδας. - Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επιλογή του εξοπλισμού και των λειτουργικών του παραμέτρων. - Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ολοκλήρωση διεργασιών και εξοπλισμού. - Αξιολόγηση αντισταθμίσεων πάγιου-λειτουργικού κόστους. -Χρήση λογισμικού προσομοίωσης για την προτυποποίηση διαγραμμάτων ροής (σε μόνιμη κατάσταση) με βάση προδιαγραφές παραγωγής και σχεδιασμού. - Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διαστασιολόγηση εξοπλισμού. Εξοικείωση με εμπορικό λογισμικό. - Μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης. Το μάθημα προβλέπει εκπόνηση ολοκληρωμένου θέματος σχεδιασμού.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5177

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1283&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1283&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_7/FTM/5177_DESIGN1_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Κοκόσης, Χ. Κυρανούδης

Εργαστήριο : Χ. Βάββα, Λ. Καραογλάνογλου, Α. Νικολακόπουλος, Π. Μιχαηλίδης, Κ. Χατζηλυμπέρης