Σχεδιασμός I
Περιγραφή
Ανάλυση διαγράμματος ροής, βαθμοί ελευθερίας διεργασιών και συστημάτων, επίλυση συστημάτων, οικονομική ανάλυση, αριστοποίηση, ενεργειακή ολοκλήρωση.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5177

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/process_analysis_and_plant_design

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_7/FTM/5177_DESIGN_I_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Κοκόσης, Χ. Κυρανούδης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Α. Νικολακόπουλος, Κ. Χατζηλυμπέρης, Π. Μιχαηλίδης