Εμβιομηχανική
Περιγραφή
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών μια παρουσίαση βασικών αρχών, μεθόδων και εφαρμογών στην Βιοτεχνολογία και την Βιοίατρική Μηχανική και των πιο πρόσφατων σχετικών επιστημονικών επιτευγμάτων στον τομέα αυτό και να αναδείξει την ανάγκη ενασχόλησης των Χημικών Μηχανικών σε ένα διεπιστημονικό πεδίο, στο σταυροδρόμι της Βιολογίας, της Ιατρικής και της Μηχανικής. Θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση βασικών γνώσεων που αποτελούν θεμέλιο για την ανάπτυξη και κατανόηση της Βιοτεχνολογίας/Βιοίατρικής καθώς και σύγχρονων πειραματικών μεθόδων/εργαλείων στα χέρια του Βιοτεχνολόγου και του μηχανικού Βιοίατρικής.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5307

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/aplbiotech

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_9/FTM/5307_BIOENGIN_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Τόπακας

Εργαστήριο : Δ. Κέκος, Π. Ταούκης, Ε. Τόπακας, Γ. Αναστόπουλος, Δ. Μαμμά