Βιοϋλικά
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εμβάθυνση στη γνώση των βιοϋλικών και των εφαρμογών τους. Τα βιοϋλικά είναι υλικά αιχμής, με υψηλή προστιθέμενη αξία, πολλές εφαρμογές στις επιστήμες της υγείας, όπως ορθοπαιδική (αρθροπλαστική ισχίου), προσθετική οδοντιατρική (εμφυτεύματα, κ.ά.), καρδιολογία, νεφρολογία, αισθητική χειρουργική, δερματολογία (συνθετικό δέρμα, μεμβράνες) κ.ά. Στοχεύει, με την απόκτηση της γνώσης, να δώσει το ερέθισμα στον φοιτητή για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης δομής - ιδιοτήτων ? βιοσυμβατότητας - βιοαπορροφησιμότητας αυτών των υλικών, καθώς επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσει νέα υλικά με συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις των επιστημών υγείας.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5256

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Κουή