Βιοχημική Μηχανική
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων κυττάρων και ενζύμων.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5285

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1315&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1315&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_7/FTM/5285_BIOCHEM_ENG_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Λυμπεράτος, Δ. Μαμμά

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Γ. Λυμπεράτος, Δ. Μαμμά, Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Νικολάιβιτς