Βιοχημική Μηχανική
Περιγραφή
Η εκπαίδευση στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων κυττάρων και ενζύμων.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5285

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/bioengineering

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_7/FTM/5285_BIOCHEM_ENGIN_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Δ. Κέκος, Γ. Λυμπεράτος

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Δ. Μαμμά, Κ. Παπαδοπούλου