Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Περιγραφή
Διάκριση των επιπέδων στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία, Εναλλακτικές ιδέες μαθητών, Διδακτική μεταφορά, Πολλαπλές αναπαραστάσεις στη μελέτη φαινομένων, Το πείραμα ως διδακτικό εργαλείο, Επίλυση προβλημάτων, Αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο σχεδιασμό μαθημάτων (περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από υπολογιστή, κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού, συνεργατικές δραστηριότητες μαθητών μέσω διαδικτύου, εκπαιδευτικό σενάριο), σχεδιασμός και υλοποίηση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5274

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/didaktiki

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_4/FTM/5274_DIDACTICS_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Παυλάτου

Εργαστήριο : Ν. Καλογερόπουλος