Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία
Περιγραφή
Κυτταρικό Εργοστάσιο, Συστημική/Συνθετική Βιοτεχνολογία, Πώς αλλάζουν οι κυτταρικές πληροφορίες, μελέτη βιοδιεργασιών χρήσης καλλιεργειών ζωϊκών κυττάρων, μελέτη βιοδιεργασιών χρήσης καλλιεργειών φυτικών κυττάρων, χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών, ιατρικές εφαρμογές της Μηχανικής των Βιοδιεργασιών, παραδοσιακές Βιομηχανικές διεργασίες.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5195

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/aplbiotech

Διδάσκοντες : Ε. Τόπακας

Εργαστήριο : Δ. Κέκος, Ε. Τόπακας