Αναλυτική Χημεία
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο σε σχέση με τις μεθόδους κλασσικής χημικής ανάλυσης. Σε εργαστηριακό επίπεδο επιδιώκεται η εξοικείωση με τον τρόπο εργασίας σε ένα αναλυτικό/ ερευνητικό εργαστήριο, δηλαδή η εκμάθηση της σωστής προετοιμασίας του δείγματος, της διαδικασίας λήψης μέτρησης, της παραλαβής, της στατιστικής επεξεργασίας και αξιολόγησης του τελικού αποτελέσματος. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή-Ταξινόμηση των αναλυτικών μεθόδων-Δειγματοληψία, επεξεργασία δείγματος, μετρήσεις και στατιστική επεξεργασία αυτών -Χημική ισορροπία- Θεωρία οξέων-βάσεων - Θεωρία συμπλόκων, οξειδοαναγωγής και καταβύθισης- Ποσοτική ανάλυση: ογκομετρικοί προσδιορισμοί (οξυμετρία-αλκαλιμετρία, συμπλοκομετρία, ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής, ογκομετρήσεις καταβύθισης) - Σταθμική ανάλυση.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5125

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1272&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1272&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_2/FTM/5125_ANAL_CHEM_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ν. Τζαμτζής, Φ. Τσόπελας

Εργαστήριο : Ν. Τζαμτζής, Φ. Τσόπελας, Α. Αλτζουμαΐλης , Α. Γεωργιάδου, Π. Γύφτου, Α. Καραμπέρη, Σ. Κάρμα, Μ. Κομιώτου, Θ. Λυμπεροπούλου, Λ. Μενδρινός, Α. Μικέδη, Κ. Μπαλτά, Λ.Α. Τσακανίκα