Προχωρημένη Θερμοδυναμική
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με προχωρημένες γνώσεις της Θερμοδυναμικής Χημικής Μηχανικής και των εφαρμογών της. Επίσης, το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με πολύπλοκες μορφές ισορροπίας φάσεων, που αντιμετωπίζονται σε εφαρμογές της χημικής μηχανικής, καθώς και προχωρημένων θερμοδυναμικών εργαλείων. Τέλος, δίνονται παραδείγματα όπου η θερμοδυναμική χρησιμοποιείται για την επίλυση βασικών προβλημάτων σε άλλες επιστήμες.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5182

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1284&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1284&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5182_ADVANCED_THERM_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς

Εργαστήριο : Γ. Παππά