Προχωρημένη Ρευστομηχανική
Περιγραφή
Το μάθημα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, με κύριο σκοπό την εισαγωγή και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, από θεμελιώδεις αρχές, της ροής των ρευστών, και δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλου εύρους χωρικές κλίμακες, από κυτταρική έως ατμοσφαιρική. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η σύνδεση του (μαθηματικού) φορμαλισμού με την κατανόηση της φυσικής της ροής. Το μάθημα εποικοδομεί στα βασικά προπτυχιακά μαθήματα ? Φαινόμενα Μεταφοράς Ι : Μηχανική Ρευστών και Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ : Mεταφορά Θερμότητας και Μάζας ? αλλά και σε άλλα που καλύπτουν φαινόμενα και διεργασίες ροής ρευστών, όπως Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό Διεργασιών, Μηχανική Φυσικών Διεργασιών και Μηχανική Χημικών Διεργασιών. Η θεωρητική διδασκαλία συνδυάζεται με υπολογιστικές ασκήσεις.
Στο μάθημα καλύπτονται οι ενότητες: Στοιχεία διανυσματικού και τανυστικού λογισμού και θεωρίας συνεχούς μέσου. Διαφορική ανάλυση ροής. Ανάλυση προβλημάτων ροής-μεταφοράς με μεθόδους χωριζομένων μεταβλητών, μετασχηματισμούς ομοιότητας, θεωρίας διαταραχών και τάξης-μεγέθους. Ανάλυση ροής οριακού στρώματος-διαφορική και ολοκληρωτική. Στοιχεία διεπιφανειακής ρευστομηχανικής. Ανάλυση συνδυασμένων φαινομένων μεταφοράς ? ροή (συναγωγή)/διάχυση/χημική αντίδραση.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5299

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1329&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1329&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5299_ADVANCED_FLUID_MECH_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Μπουντουβής, Μ. Καβουσανάκης