ΥπολογιστικόΚέντρο

Το Υπολογιστικό Κέντρο (ΥΚ) έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών της Σχολής. Ο κοινόχρηστος χώρος του, ειδικότερα, γνωστός ως Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.) ή "PC-Lab", κατά σειρά προτεραιότητας:

  • Χρησιμοποιείται στην διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση των βασικών μαθημάτων προγραμματισμού και χρήσης Η/Υ.
  • Συμπληρώνει και υποβοηθεί την εκπαίδευση των φοιτητών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους διδάσκοντες.
  • Υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.
  • Υποστηρίζει το ερευνητικό έργο των υποψηφίων διδακτόρων.
  • Παρέχει στα μέλη ΔΕΠ υπολογιστική υποστήριξη για τις διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις των.
  • Παρέχει στους φοιτητές και στο ΔΕΠ πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο (Internet) για επικοινωνία με άλλα ΑΕΙ, τράπεζες πληροφοριών, κλπ.
  • Χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικού ενδιαφέροντος για τους Χημικούς Μηχανικούς.

Εκτός των ανωτέρω, το προσωπικό του ΥΚ εκτελεί ερευνητικό έργο, συμμετέχοντας σε εξωτερικά προγράμματα ή προσφέροντας υπηρεσίες προς τρίτους, σε θέματα που σχετίζονται με την πληροφορική ή που την χρησιμοποιούν ως βασικό εργαλείο, όπως στην εκπαίδευση/επιμόρφωση και στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων της επιστήμης και, ευρύτερα, της κοινωνίας. Έτσι, εκτός από την άμεση εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση σύγχρονης υπολογιστικής τεχνολογίας, το ΥΚ στοχεύει παράλληλα και στην απαραίτητη σύνδεση της τελευταίας με την παραγωγή.

Οι κεντρικές μηχανές και οι βασικοί χώροι των σταθμών εργασίας καλύπτουν περίπου 300 τ.μ.. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα ανοικτό δίκτυο ethernet αποτελούμενο από UNIX και Windows 2000 servers, σταθμούς εργασίας, καθώς και μία συστοιχία (cluster) για παράλληλη επεξεργασία. Το δίκτυο αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου της Σχολής, το οποίο αριθμεί περί τους 650 Η/Υ και το οποίο υποστηρίζεται από το ΥΚ από πλευράς αποθήκευσης αρχείων, ονοματολογίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και λοιπών υπηρεσιών του Internet. Επιπλέον, το ΥΚ φιλοξενεί σε ειδικό server και συντηρεί τις ιστοσελίδες της Σχολής και των φοιτητών της, παρέχοντας ταυτόχρονα και web-mail.

Σε επιμέρους χώρους του ΥΚ στεγάζεται ειδικός εξοπλισμός παραγωγής και χρήσης-επίδειξης εκπαιδευτικών βοηθημάτων που βασίζονται στα πολυμέσα (συσκευές λήψης και επεξεργασίας video, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σαρωτές, συστήματα παραγωγής και επεξεργασίας ήχου, κλπ.).

Το ΥΚ τροφοδοτείται από μονάδα αδιαλείπτου λειτουργίας (UPS) και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΗΖ) ενώ οι βασικοί χώροι και οι ευαίσθητες μηχανές κλιματίζονται από ειδικές μονάδες κλιματισμού-ελέγχου υγρασίας.

Η ευθύνη λειτουργίας του ΥΚ και του δικτύου της Σχολής καθώς και η διεύθυνση του ΕΠΥ έχει ανατεθεί από το 2019 στον Καθηγητή Χαράλαμπο Σαρίμβεη, ως Διευθυντή, με Αναπληρωτή Διευθυντή τον Aν. Καθηγητή Αθανάσιο Παπαθανασίου. Tην περίοδο 2009-2019 Διευθυντής ήταν ο Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής. Μέχρι το 2009, Διευθυντής ήταν ο "θεμελιωτής" του ΥΚ, Καθηγητής Γιάννης Παλυβός.

Το 2023, η μεγάλη αίθουσα του PC-lab ονομάστηκε «Αίθουσα Γιάννη Παλυβού» προς τιμή και στη μνήμη του αείμνηστου Γιάννη Παλυβού.

Για την λειτουργία της «παράλληλης συστοιχίας» υπεύθυνος είναι ο Α. Σπυρόπουλος, ενώ η υποστήριξη δικτύου και πολυμέσων έχει ανατεθεί στον Ι. Τζιγκουνάκη.

Προσωπικό Υ.Κ.

Η Ελένη Κορωνάκη και ο Αντώνης Σπυρόπουλος ανήκουν στο προσωπικό ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) της Σχολής. Ο Γιάννης Τζιγκουνάκης, ο Δημήτριος Φωτόπουλος και η Ινώ Κατσιαρδή ανήκουν στο προσωπικό ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) της Σχολής.

Σχετικά Αρχεία
  Πρόγραμμα PC Lab - Αίθουσα "Γιάννης Παλυβός" - Εαρινό Εξάμηνο ακ. έτους 2023-24
Όνομα: pclab-palivou-spring-24v3.pdf, Ανέβηκε: 21/3/2024 10:25, Μέγεθος: 427kb
  Πρόγραμμα μικρού PC Lab - Εαρινό Εξάμηνο ακ. έτους 2023-24
Όνομα: pclab-2-spring-24.pdf, Ανέβηκε: 12/3/2024 10:26, Μέγεθος: 95kb
Σύνδεσμοι