ΜονάδαΥπολογιστικήςΜηχανικήςΡευστών

Καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

  • Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών
  • Προχωρημένα Φαινόμενα Μεταφοράς

Η έρευνα κατευθύνεται στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για βιομηχανικές διεργασίες, όπως χημικές βιομηχανίες, παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, διαστημικά προβλήματα, τήξη μετάλλων, ατμοσφαιρική προστασία, βιομηχανία αυτοκινήτων κ.α., όπου συναντάται τυρβώδης ροή. Η πλήρης κατανόηση των σχετικών διεργασιών είναι συχνά κρίσιμη για τον καθορισμό της λειτουργίας ή και αξιοπιστίας για όλο το χρόνο ζωής των εγκαταστάσεων αυτών. Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων με Η/Υ.