ΕργαστήριοΤεχνικήςΧημικώνΔιεργασιών

Το εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

  • Εισαγωγή στη χημική μηχανική και τη χημική βιομηχανία,
  • Ισοζύγια μάζας και ενέργειας,
  • Τεχνική χημικών διεργασιών,
  • Σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων,
  • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (μερικώς),
  • Βιοχημική μηχανική (μερικώς).

Η διδασκαλία συμπληρώνεται με υπολογιστικές φροντιστηριακές ασκήσεις και θέματα.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν καταλυτικούς αντιδραστήρες σταθερής ή περιστρεφόμενης κλίνης καταλύτη για αντιδράσεις στην αέρια φάση και καταλύτη σε αιώρηση για αντιδράσεις στην υδατική φάση, πύργους απορρόφησης με χημική αντίδραση, μη καταλυτικές ετερογενείς χημικές διεργασίες όπως ιοντοεναλλαγή και χημική δέσμευση ιόντων σε στερεά, μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας περιστροφικού κλιβάνου, δυναμική απόκριση αντιδραστήρα, εκπαίδευση σε μηχανουργείο κλπ.

Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται τα εξής: χαρακτηρισμός καταλυτών, μελέτη των μηχανισμών υδρογονοαποθείωσης καταλοίπων αργού πετρελαίου, μελέτες απενεργοποίησης-αναγέννησης καταλυτών, αναβάθμιση - αεριοποίηση στερεών υδρογονανθράκων, διεργασίες διαχωρισμού και μετατροπής υδροθείου από αέρια μίγματα, χρήση ηλιακής ενέργειας και υπεριώδους ακτινοβολίας για φωτοχημική μετατροπή με εφαρμογή σε διεργασίες αντιρρύπανσης, χρήση φυσικών ή τροποποιημένων ζεολίθων σε διεργασίες δέσμευσης ιόντων βαρέων μετάλλων ή αερίων, διεργασίες κροκίδωσης και προσρόφησης για την απομάκρυνση ρύπων από υδατικά απόβλητα, καταλυτικές διεργασίες οξείδωσης οργανικών ενώσεων στην αέρια ή την υδατική φάση, βελτιστοποίηση χημικών διεργασιών και η τεχνική βιοχημικών διεργασιών.

Σημειώνεται ότι οι ερευνητικές εργασίες αναφέρονται στην κατεργασία ελληνικών πρώτων υλών (πετρέλαια Θάσου, λιγνίτης Μεγαλόπολης, κλινοπτιλόλιθος Ροδόπης κ.ο.κ.) και αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογίας προσανατολισμένης στην προστασία του περιβάλλοντος.