ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2018

Η ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας οριστικοποιείται αφου διαπιστωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάθεσής της.

Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Επαμεινώνδας Βουτσάς

Ιωάννης Καλογήρου

Δημήτριος Καρώνης

Κωνσταντίνος Κορδάτος

Χαράλαμπος Σαρίμβεης

Πέτρος Ταούκης

Κωνσταντίνα Τζιά

¶γγελος Τσακανίκας

Σωτήριος Τσιβιλής

Αικατερίνη Χαραλάμπους