ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Τεχνολογίες διαχειρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων
Θα προσδιορισθεί το πρόβλημα των υγρών, κυρίως, αποβλήτων, που προέρχονται από την απολαβή ελαιολάδου σε ελαιοτριβεία και θα καταγραφούν τα χαρακτηρισρτικά των αποβλήτων αυτών. Θα εντοπισθούν και θα περιγραφούν οι διαθέσιμες; τεχνολογίες διαχείρισης, με κριτική για την καθεμία. Τελικώς, θα εξαχθούν συμπεράσματα και θα γίνουν προτάσεις για την ελληνική πραγματικότητα.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Αλέξανδρος Ρούτσης