ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Μελέτη της προσρόφησης εξασθενούς χρωμίου σε οργανικά τροποποιημένα ορυκτά από υδατικά διαλύματα χρωμικών ανιόντων και ανταγωνιστικών ανιόντων.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα διερευνηθεί η απομάκρυνση οξυανιόντων εξασθενούς χρωμίου από υδατικά διαλύματα με χρήση οργανικά τροποποιημένων ορυκτών παρουσία ανταγωνιστικών ανιόντων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αικατερίνη Χαραλάμπους

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Κωνσταντίνου Αχιλλέας