ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Χρήση εγκλεισμένων προβιοτικών βακτηρίων στην ζύμωση του γιαουρτιού
Θα δοκιμαστούν διάφορα μέσα  εγκλεισμού προβιοτικών βακτηρίων και τα εγκλεισμένα βακτήρια ακολούθως θα εξεταστούν στη ζύμωση και τα χαρακτηριστικά του γιαουρτιού.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Τζιά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ