ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Χαρακτηρισμός, ταξινόμηση και διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων.
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μελετηθούν οργανικά και ανόργανα απόβλητα ως προς την σύσταση τους και την τελική τους διαχείριση.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γεράσιμος Λυμπεράτος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Μαρίνα Σόφρα