ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Παραγωγή βιομεθανίου σε βιοαντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης με χρήση υποστρώματος  από υπολείμματα τροφών.
Παραγωγή βιομεθανίου σε βιοαντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης με χρήση υποστρώματος από υπολείμματα τροφών.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γεράσιμος Λυμπεράτος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Δημήτριος Κενανίδης