ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Διερεύνηση της καταλυτικής υδρογονοπεεξεργασίας φαινόλης με κινητικές τύπου Langmuir Hinshelwood
Μελέτη της περιγραφής της κινητικής της υδρογονοαποξυγόνωσης της φαινόλης από μοντέλα τύπου Langmuir Hinshelwood που περιλαμβάνουν όρους ανάσχεσης αντιδρώντων - προϊόντων. Χρήση υπαρχόντων δεδομένων από πειράματα με λειοτριβημένους καταλύτες. Σύγκριση των προρρήσεων με τις προρρήσεις μοντέλων εκθετικής μορφής. Δυνατότητες επιλογής βέλτιστου μοντέλου.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Νικόλαος Παπαγιαννάκος

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Σοφοκλής Βαγγελάτος