ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι νέες προδιαγραφές για τα καύσιμα ναυτιλίας που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος επηρεάζουν την διαθεσιμότητα και το κόστος των πετρελαιοειδών. Η προσπάθεια για την υποκατάσταση των ναυτιλιακών καυσίμων τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί αφενός σε ανανεώσιμα καύσιμα (βιοκαύσιμα) και εφετέρου σε LNG και LPG.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Φανούριος Ζαννίκος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ