ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Παραγωγή γιαουρτιού προ-υδρολυμένης λακτόζης    
Θα μελετηθεί η παραγωγή γιαουρτιού προ-υδρολυμένης λακτόζης και θα γίνει συγκριτική μελέτη τόσο της εξέλιξης της διεργασίας όσο και των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος με το συμβατικό.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Τζιά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ