ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Εδώδιμες επικαλυπτικές μεμβράνες με ενσωμάτωση βιοδραστικών συστατικών για διατήρηση ιχθυηρών υπό ψύξη
Θα εξεταστεί ο εγκλεισμός βιοδραστικών συστατικών σε απλές ή σύνθετες εδώδιμες μεμβράνες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επικάλυψη διαφόρων ιχθυηρών με σκοπό την αύξηση της διατηρησιμότητάς τους υπό ψύξη. 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Τζιά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ