ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΞΙΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
Τα ιοντικά υγρά (ΙΥ) είναι οργανικά άλατα με σημεία τήξεως μικρότερα από των 100 οC, και συχνά χαμηλότερα από τη θερμοκρασία δωματίου (Room-Temperature Ionic Liquids). Τα ΙΥ παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες (αμελητέα τάση ατμών, μεγάλο εύρος θερμοκρασιών όπου είναι υγρά, κλπ) και αποτελούν μια νέα κατηγορία εναλλακτικών διαλυτών με προοπτική αντικατάστασης των συμβατών οργανικών διαλυτών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Οι πιο συνηθισμένες τεχνολογίες για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα ρεύματα φυσικού αερίου (γλύκανση φυσικού αερίου) ή από τα καυσαέρια μονάδων καύσης είναι διεργασίες απορρόφησης με χημικούς διαλύτες κυρίως με βάση αμίνες ή με φυσική απορρόφηση σε φυσικούς διαλύτες.

Η παρούσα  εργασία επικεντρώνεται στην δυνατότητα εφαρμογής των ΙΥ ως εναλλακτικών απορροφητικών ουσιών όξινων αερίων. Για το σκοπό αυτό η καταστατική εξίσωση UMR-PRU, που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς, επεκτείνεται στην περιγραφή και πρόβλεψη διαλυτοτήτων όξινων αερίων σε ιοντικά υγρά.   

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Ευαγγελία Κλεισιώτη