ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ-ΝΕΡΟΥ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι χρήση ιοντικών υγρών ως συνδιαλύτες στη διεργασία της εκχυλιστικής απόσταξης, για το διαχωρισμό του αζεοτροπικού μίγματος αιθανόλη-νερό. Για το σκοπό αυτό θα γίνει χρήση του θερμοδυναμικού μοντέλου NRTL για την περιγραφή της ισορροπίας φάσεων ατμού-υγρού του μίγματος αιθανόλη-νερό-ιοντικό υγρό. Η προσομοίωση θα γίνει σε περιβάλλον Aspen Plus και θα συγκριθεί με τη διεργασία απορρόφησης του νερού σε κλίνη με μοριακά κόσκινα.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Κωνσταντίνος Ράλλης