ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Μοντελοποίηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων βασισμένων σε τεχνητούς υγροβιότοπους
Οι τεχνητοί υγροβιότοποι είναι ένα φυσικό σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, καθώς έχουν χαμηλότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας από αντίστοιχα συμβατικά συστήματα και μπορούν να ανεχθούν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην είσοδο, εξασφαλίζοντας αποδεκτή απόδοση. 
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, που μπορεί να περιλαμβάνει και επιμέρους συμβατικές μονάδες, και η σύγκρισή του με ένα συμβατικό σχήμα επεξεργασίας, ως προς τις ενεργειακές απαιτήσεις και την απομάκρυνση ρύπων. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ελένη Γρηγοροπούλου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Μουτάφη Λουϊζα