ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς νανοσωλήνων άνθρακα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Αρχικά θα αναπτυχθεί κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN για την ανάπτυξη στοιχείου-δοκού που θα προσομοιώνει την διατομική αλληλεπίδραση ατόμων C (δεσμός C-C νανοσωλήνα άνθρακα). Στη συνέχεια της ΔΕ τα κατάλληλα επιλεγμένα στοιχεία θα εισαχθούν σε εμπορικό λογισμικό (Abaqus) για την κατασκευή διαφόρων γεωμετριών Νανοσωλήνων Ανθρακα, ώστε να προσομοιωθεί η μηχανική συμπεριφορά της εκάστοτε δομής. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνική Μεταλλικών Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χάρης Θεοδωρίδης