ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Τριδιάσταση προσομοίωση στατικής και δυναμικής διεβρεκτικότητας μικρο- και  νανο-δομημένων επιφανειών
Η ρεαλιστική προσομοίωση διαβροχής στερεών από υγρά αλλά και η κινητικότητα σταγόνων είναι σημαντική σε εφαρμογές όπου τα τριχοειδή φαινόμενα κυριαρχούν. Μικροαναλυτικές διατάξεις (Lab-on-Chip), διεργασίες επικάλυψης με υμένια (film coating), κελιά καυσίμου  (full cells), αλλά και πρόσφατες και πολλά υποσχόμενες εφαρμογές όπως συλλογή νερού από ομίχλη, συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπου σταγόνες,  πρέπει, ή δεν πρέπει να απλώσουν, να κυλίσουν με μεγάλη ή μηδενική τριβή, και μάλιστα ελεγχόμενα στο χώρο και στο χρόνο.
Στην εργασία αυτή ζητείται:
α) να γίνει ρεαλιστική τριδιάστστη προσομοίωση της διεβρεκτικότητας σταγόνων (πραγματικών υγρών) συνηθισμένου μεγέθους (κλίμακα mm)  σε τραχιές επιφάνειες.
 β) να διερευνηθεί η επίδραση της τρισδιάστατης γεωμετρίας της τραχύτητας στερεών επιφανειών στην κινητικότητα μικροσταγόνων[1-3].

[3] N. T. Chamakos et al., Physics of Fluids 28 (2016).
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αθανάσιος Παπαθανασίου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Διονύσης Σέμα