ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Μέτρηση γωνίας επαφής και επιφανειακής τάσης με κινητό τηλέφωνο
Τα τριχοειδή φαινόμενα είναι σημαντικά στη μίκρο- ή νάνο-κλίμακα. Η κατάλληλη διαχείριση τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εφαρμογές, όπως πρώτη η φύση έχει δείξει [1, 2]. Τα πιο σημαντικά φυσικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν τα τριχοειδή φαινόμενα είναι α) η γωνία επαφής,  που ποσοτικοποιεί τη διαβρεκτικότητα στερεών από υγρά,  και, β)  η επιφανειακή τάση υγρών που ποσοτικοποιεί το ενεργειακό κόστος για την αύξηση του εμβαδού της ελεύθερης επιφάνειας υγρών. Η μέτρηση των παραπάνω μεγεθών είναι σημαντική σε πολλές καθιερωμένες (απορρυπαντικά, βαφές, εκτυπώσεις, καλλυντικά, λίπανση)  αλλά και νέες εφαρμογές (ιατρική προσθετική,  μικρο-αναλυτική χημεία).
Τα διαθέσιμα όργανα μέτρησης χαρακτηρίζονται από μέγεθος ενός επιτραπέζιου υπολογιστή και με κόστος 20 - 30 k EUR. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση ενός εναλλακτικού τρόπο μέτρησης (με αντίστοιχη ακρίβεια) βασισμένου στη μέτρηση σχήματος σταγόνων  (drop shape analysis) [3] με χρήση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αθανάσιος Παπαθανασίου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Θοδωρής Χρυσολωράς