ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Hλεκτρικό μικρο-δίκτυο  (microgrid) ηλεκτροδότησης: ενεργειακή διαχείριση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών σε αστικό περιβάλλον.
Ως μικρο-δίκτυο χαρακτηρίζεται ένα μικρής (χωρικά) έκτασης δίκτυο στο οποίο η ενέργεια καταναλώνεται στην περιοχή που παράγεται. Αποφεύγεται έτσι η απώλεια λόγω μεταφοράς ενώ ο περιορισμένος αριθμός πηγών που την παράγουν και καταναλωτών επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της. Με την καλύτερη διαχείριση επιτυγχάνεται και η μεγιστοποίηση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Παράδειγμα τέτοιων συστημάτων είναι τα ελληνικά νησιά (κυρίως τα κυκλαδίτικα, όπως η Κύθνος στην οποία στήθηκε το πρώτο παγκοσμίως μικρο-δίκτυο με σημαντική διείσδυση ΑΠΕ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ¶80).
Στην εργασία αυτή ζητείται να διερευνηθεί η βιωσιμότητα ενός τέτοιου μικρο-δικτύου που είναι εγκατεστημένο στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, δηλαδή σε αστικό περιβάλλον. Θα διερευνηθούν παράμετροι όπως η απαιτουμένη χωρητικότητα μπαταριών, η σχετική ισχύς και φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών αλλά και η σύνδεση της απόδοσης τους με μετεωρολογικά δεδομένα.
Περισσότερες πληροφορίες:

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αθανάσιος Παπαθανασίου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Φαινόμενα Μεταφοράς II - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Κωνσταντίνα Μανδράκη