ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Λιγνιτικές εκμεταλλεύσεις και υδατικό περιβάλλον
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείων στο υδατικό περιβάλλον της περιοχής.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αικατερίνη Χαραλάμπους

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Κασφίκης Γεώργιος