ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Εξελίξεις και προοπτικές ανάπτυξης του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μελετηθεί ο εγχώριος τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Θα μελετηθούν η δομή και τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του κλάδου και των βασικών υποκλάδων του, οι επιδόσεις του σε όρους ανάπτυξης, παροχής υπηρεσιών, καινοτομίας και απασχόλησης, καθώς και η χρηματοοικονομική εξέλιξη του κλάδου εντός της οικονομικής κρίσης χρησιμοποιώντας στοιχεία ισολογισμών. Επιπροσθέτως, θα γίνει χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τον τομέα καθώς και ανάλυση των αλυσίδων αξίας που δημιουργούνται τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρας με σκοπό την αξιολόγηση μεταξύ άλλων της τεχνολογικής στρατηγικής  των επιχειρήσεων του κλάδου και την διερεύνηση των δικτύων καινοτομίας που σχετίζονται με αυτές, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο του κλάδου στη σύγχρονη ελληνική οικονομία.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Μελέτιος Ιάσων Ψαρράκης