ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων
Διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και των τεχνολογιών που διατίθενται για την αξιοποίηση κυρίως αστικών στερεών απορριμμάτων (MSW) με θερμική κατεργασία και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης για τις διαφορετικές τεχνολογίες και τους διαφορετικούς τύπους απορριμμάτων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Φανούριος Ζαννίκος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Β. Κόσσυβα