ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Προσομοίωση λειτουργίας αντιδραστήρα με απόσταξη για παραγωγή ΤΑΜΕ
Καθορισμός κινητικής των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικούς αντιδραστήρες παραγωγής ΤΑΜΕ με χρήση λειτουργικών δεδομένων. Εφαρμογή των κινητικών σε βιομηχανικό σύστημα αντιδραστήρα με ταυτόχρονη απόσταξη και πρόρρηση της λειτουργίας του. Εκτίμηση της αποδραστικοποίησης των καταλυτών σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
. .
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Νικόλαος Παπαγιαννάκος

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Ιωάννα Τζώρτζη