ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Eπίδραση της κουμαρίνης στη μικροδομή και τις ιδιότητες ηλεκτρολυτικώνεπικαλύψεων Ni και σύνθετων επικαλύψεων Νi/TiO2 παρασκευασμένων σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού ρεύματος
Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για την επίδραση του οργανικού προσθέτου κουμαρίνη, στη μικροδομή και τις ιδιότητες απλών ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων Ni και σύνθετων επικαλύψεων Νi/TiO2 παρασκευασμένων σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού ρεύματος.
Περισσότερες πληροφορίες:

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Κόλλια

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Κατεργασία Επιφανειών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Αφροδίτη-Αρχοντούλα Παπαρήγα