ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Ανάπτυξη μιας νέας καταστατικής εξίσωσης για την πρόβλεψη ιδιοτήτων πετρελαϊκών ρευστών
Η πρόβλεψη της ισορροπίας φάσεων και άλλων θερμοδυναμικών ιδιοτήτων είναι πρωταρχικής σημασίας για τον σχεδιασμό των διεργασιών παραγωγής, διακίνησης και επεξεργασίας των πετρελαϊκών ρευστών. Θερμοδυναμικά μοντέλα βασισμένα σε κυβικές καταστατικές εξισώσεις αποτελούν τα πιο διαδεδομένα εργαλεία για τον υπολογισμό της ισορροπίας φάσεων σε τέτοια μίγματα. Μια κυβική καταστατική εξίσωση που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η καταστατική εξίσωση Peng-Robinson (PR) που  χρησιμοποιεί τις κρίσιμες ιδιότητες και τον ακεντρικό παράγοντα για τον υπολογισμό της ισορροπίας φάσεων. Οι παράμετροι αυτές είναι διαθέσιμες πειραματικά, ωστόσο μια εναλλακτική προσέγγιση αποτελεί η προσαρμογή τους σε πειραματικά δεδομένα τάσης ατμών και πυκνοτήτων κορεσμένης υγρής φάσης (PRfit).

Για την επέκταση των καταστατικών εξισώσεων σε μίγματα απαιτούνται κατάλληλοι κανόνες ανάμιξης. Η χρήση κανόνων ανάμιξης βασισμένων σε μοντέλα συντελεστή ενεργότητας, όπως οι κανόνες ανάμιξης universal mixing rules (UMR), έχει αποδειχτεί πως βελτιώνουν την πρόβλεψη της ισορροπίας φάσεων υδρογονανθρακικών μιγμάτων έναντι των κλασσικών κανόνες ανάμιξης.

Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη του μοντέλου UMR-PRfit που θα συνδυάζει την την κυβική καταστατική εξίσωση PRfit με τους κανόνες ανάπτυξης UMR και η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα μοντέλα όπως το UMR-PRU κ.α. που έχουν αναπτυχθεί στο ΕΘΦΜ, ως προς την πρόβλεψη της ισορροπίας φάσεων πετρελαϊκών μιγμάτων και της δημιουργίας υγρών συμπυκνωμάτων.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Αχιλλέας Ζαρκαλίου