ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Ενζυμική απορρόφηση CO2  σε υδατικά διαλύματα αλκανολαμινών και ιοντικών υγρών αμινοξέων
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστεί η επίδραση της τροποποιημένης ανθρακικής ανυδράσης του μικροοργανισμού Desulfovibrio vulgaris, στον ρυθμού απορρόφησης CO2 και της ικανότητας ρόφησης των υβριδικών διαλυτών. Επιπλέον, θα μελετηθεί η αντοχή και η σταθερότητα του ενζύμου στους διάφορους διαλύτες υπό διαφορετικές θερμοκρασίες με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση των ενζύμων αυτών σε βιομηχανικές πλυντρίδες.

Συγκεκριμένα θα γίνει:

o Χαρακτηρισμός της σταθερότητας της ανθρακικής ανυδράσης σε διάφορες αμίνες, συμπεριλαμβανομένης της μονοαιθανολαμίνης (ΜΕΑ), της μεθυλοδιαιθανολαμίνης (MDEA), της πεντααιθυλενοεξαμίνης (PEHA) και του ιονικού υγρού αμινοξέος PEHA προλίνης.

o Πραγματοποίηση πειραμάτων απορρόφησης CO2 για τη σύγκριση του ρυθμού απορρόφησης και της ικανότητας ρόφησης των υβριδικών διαλυτών διαφορετικών συνθέσεων.

o Εκτέλεση πειραμάτων εκρόφησης για την αξιολόγηση της μείωσης των ενεργειακών απαιτήσεων με χρήση των υβριδικών διαλυτών.

o Απόδοση απορρόφησης / εκρόφησης CO2 από διαλύτη σε πιλοτική κλίμακα για επαλήθευση της τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Δημήτρης Βλασόπουλος