ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Αξιοποίηση βιομάζας δασικής και θαλάσσιας προέλευσης για την παραγωγή ολιγοσακχαριτών με πρεβιοτική δράση και υψηλή διατροφική σημασία
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί μελέτη διαφορετικών ενζυμικών καταλυτών με κυτταρινολυτική δράση ως προς τη δυνατότητά τους να παράγουν ολιγοσακχαρίτες, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα υπολειμματικές μορφές βιομάζας δασικής και θαλάσσιας προέλευσης. Για τις υδρολύσεις, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί συνδυασμοί ενζύμων αρχικά σε μικρή κλίμακα και, κατά περίπτωση, σε υψηλές συγκεντρώσεις στερεών (high gravity) με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής σακχάρων. Για τη μελέτη της πρεβιοτικής δράσης τους, τα παραγόμενα σάκχαρα θα αξιολογηθούν ως υπόστρωμα σε διεργασίες ζύμωσης χρησιμοποιώντας δύο βακτηριακά στελέχη του είδους Lactobacillus και Bifidobacterium, που βρίσκονται στη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου. Ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί σε τεχνικές παραγωγής ανασυνδυασμένων ενζύμων μέσω του συστήματος έκφρασης της μεθυλότροφης ζύμης Pichia pastoris, καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες υδρόλυσης της βιομάζας και ανάκτησης του τελικού προϊόντος. Επιπλέον θα εκπαιδευτεί σε αναλυτικές τεχνικές υγρής χρωματογραφίας HPLC και διεργασίες ζύμωσης βακτηρίων. 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Ελένη Κρικιγιάννη