ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Αξιοποίηση ενζυμικού συστήματος Βασιδιομυκήτων σε εφαρμογές βιοαποικοδόμησης
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί το ενζυμικό σύστημα αποικοδόμησης της λιγνίνης από επιλεγμένα στελέχη Βασιδιομυκήτων ελληνικών ενδιαιτημάτων. Θα πραγματοποιηθεί παραγωγή κατάλληλου ενζυμικού εκχυλίσματος σε συνθήκες επαγωγής από τα στελέχη αυτά, το οποίο θα χαρακτηριστεί και θα αξιοποιηθεί περαιτέρω σε εφαρμογές βιοαποικοδόμησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Επιπλέον, θα δοκιμαστούν τεχνικές ακινητοποίησης των βιοκαταλυτών αυτών, με στόχο την ανάπτυξη μιας (ημι)συνεχούς διεργασίας βιοαποικοδόμησης. Ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί σε τεχνικές ανάπτυξης Βασιδιομυκήτων σε υγρά και στερεά θρεπτικά υποστρώματα, αλλά και σε μεθόδους βιοχημικού χαρακτηρισμού λιγνινολυτικών ενζύμων. Ακόμη, θα εκπαιδευτεί σε ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνκές ακινητοποίησης βιοκαταλυτών.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χριστίνα Πεντάρη