ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Ανάπτυξη συστήματος αντίδρασης για την ενζυμική σύνθεση κονιφερυλεστέρων σε δύο βήματα
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η ενζυμική σύνθεση εστέρων φαινολικών οξέων με την κονιφερυλική αλκοόλη, ένωση η οποία, εκτός από το πολύ μεγάλο της εμπορικό κόστος, έχει και πολύ μεγάλη αντιοξειδωτική ικανότητα.  Η σύνθεση θα ξεκινήσει με την ευγενόλη, η οποία ενζυμικά θα μετατραπεί σε κονιφερυλική αλκοόλη, η οποία στη συνέχεια θα εστεροποιηθεί ενζυμικά με διάφορα φαινολικά οξέα με τη δράση μιας εστεράσης. Η πρώτη δράση πραγματοποιείται σε υδατικό διάλυμα, ενώ η δεύτερη σε μη συμβατικά συστήματα (π.χ. οργανικοί διαλύτες, μικρογαλακτώματα). Θα γίνει προσπάθεια συνδυασμού και των δύο αντιδράσεων σε ένα σύστημα (one-pot) για την εύκολη παραγωγή και ανάκτηση του τελικού προϊόντος. Επιπροσθέτως θα γίνει και μελέτη της επίδρασης ενεργοποιημένου φαινολικού οξέος (αντιδράσεις μετεστεροποίησης) στην απόδοση της αντίδρασης.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Μαρία Λίτσα