ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Μελέτη θερμικής αποικοδόμησης πολυολεφινών και επίδρασης επιβραδυντών καύσης
Στόχος είναι η μελέτη του μηχανισμού θερμικής αποικοδόμησης πολυολεφινών ευρείας χρήσης (LPDELLDPEPP) μέσω θερμικής ανάλυσης και θερμικής γήρανσης, καθώς και η επίδραση παρουσίας προσθέτων (επιβραδυντών κάυσης) στην κινητική των αντίστοιχων αντιδράσεων αποικοδόμησης.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Δ. Παπασπυρίδης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Ανδρονοπούλου ?ννα