ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Αριστοποίηση της διεργασίας παραγωγής και χαρακτηρισμός νανοσυνθέτων γραφενίου με μήτρα βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές
Θα γίνει παραγωγή νανοσυνθέτων βιοαποικοδομήσιμου πολυμερούς με γραφένιο σε δικόχλιο σύστημα εκβολής. Θα ακολουθήσει μελέτη των  κρίσιμων ιδιοτήτων των νανοσυνθέτων (θερμικές μεταπτώσεις, μηχανικές ιδιότητες, διαπερατότητα, βιοσυμβατότητα) και συσχέτισή τους με τις λειτουργικές παραμέτρους της διεργασίας παραγωγής.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Πετρούλα Ταραντίλη

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ