ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Εξαγωγή φαινολικών ενώσεων από απόβλητα διφασικών ελαιοτριβείων 
Στα απόβλητα του ελαιοτριβείου περιέχονται πλήθος διαφόρων φαινολικών ενώσεων (περίπου 80) εκ των οποίων μερικές από αυτές αποτελούν ενεργές ουσίες σημαντικών φαρμάκων όπως τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη, ελευροπαϊνη, ελαιοκανθάλη και ελαιοσίνη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για την εξαγωγή αυτών των φαινολικών ενώσεων και έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές για την εξαγωγή τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ο σπουδαστής θα ασχοληθεί με μία ορισμένη τεχνική που αναπτυχθηκε στο εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας που περιλαμβάνει απελαίωση των αποβλήτων με ισχυρή οξίνιση, διαχωρισμό της υγρής φάσης με υπερδιήθηση, προσρόφηση των φαινολικών ενώσεων με ρητίνες και τέλος παραλαβή των ενώσεων αυτών με εκχύλιση οργανικών διαλυτών. Στο τελικό προϊόν θα γίνει αναγνώριση των φαινολικών ενώσεων με HPLC.  
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Απόστολος Βλυσίδης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΔΑΒΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ