ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Παραγωγή Καυσίμων από διοξείδιο του άνθρακα: Καταλυτική Υδρογόνωση προς Μεθανόλη  
Θερμοδυναμική μελέτη της αντίδρασης υδρογόνωσης και  αναζήτηση συνθηκών διεξαγωγής της. Παρασκευή και χαρακτηρισμός καταλυτών για τη διεργασία. Κατασκευή κατάλληλου Αντιδραστήρα και αρχική πειραματική μελέτη. Εξαγωγή κινητικών δεδομένων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ