ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Χρήση κρυοπροστατευτικών υλικών σε κατεψυγμένα προϊόντα αυγού
Θα εξεταστεί η δράση διαφόρων κρυοπροστατευτικών υλικών  στη διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών κατεψυγμένων προϊόντων αυγού.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Τζιά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ