ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Μέθοδοι αφυδάτωσης γιαουρτιού και παραγωγή ανασυσταμένου γιαουρτιού  
Γιαούρτι συμβατικό ή προβιοτικό θα αφυδατωθεί και θα εξεταστεί η ανασύστασή του με χρήση κόμμεων είτε στο αρχικό γιαούρτι είτε κατά το στάδιο της ανασύστασης.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Τζιά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ