ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Μελέτη των χρωματικών μεταβολών σε ελαστομερή πολυσιλοξανης για εφαρμογές γναθοπροσωπικής προσθετικής
Στόχος της εργασίας αυτή αποτελεί ο έλεγχος των χρωματικών μεταβολών σε «έξυπνες» βαφές ελαστομερών πολυσιλοξάνης για εφαρμογές γναθοπροσωπικής προσθετικής, καθώς και η επίδρασή τους σε άλλα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Πετρούλα Ταραντίλη

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ