ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Ανάπτυξη Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων
Στην παρούσα διπλωματική θα εξεταστεί η Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων. Θα αναφερθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός οργανωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και η επιβεβλημένη ανάγκη νέων σεναρίων λύσεις με στόχο τον περιορισμό των σημαντικών προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γεράσιμος Λυμπεράτος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Ιάσων Διαβάτης