ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Αξιοποίηση παραπροϊόντων της βιομηχανίας επεξεργασίας τομάτας
Η καλλιέργεια της τομάτας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γεωργικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο μεταποιούνται εκατομμύρια τόνοι τομάτας και τα παραπροϊόντα της αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικό οικολογικό και οικονομικό πρόβλημα. Οι ισχύουσες πρακτικές επεξεργασίας τους περιλαμβάνουν κυρίως τη χρήση τους ως ζωοτροφές και λιπάσματα. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιοποίηση των παραπροϊόντων από τη βιομηχανία επεξεργασίας τομάτας με σκοπό την παραλαβή βιοδραστικών συστατικών ή/ και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας. 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μαγδαληνή Κροκίδα

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΥΦΑΝΤΗ