ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Προσομοίωση και αριστοποίηση της μονάδας παραγωγής ΜΤΒΕ του διυλιστηρίου ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου
Προσομοίωση και αριστοποίηση της μονάδας παραγωγής ΜΤΒΕ του διυλιστηρίου ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση σε υπολογιστικό περιβάλλον, τόσο του τμήματος αντίδρασης της μονάδας παραγωγής μεθυλο-τριτοταγούς βουτυλαιθέρα (ΜΤΒΕ) όσο και του τμήματος διαχωρισμού, υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ΜΤΒΕ του διυλιστηρίου των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο. Στόχος της εργασίας είναι η παραμετρική ανάλυση και τη συνολική βελτιστοποίησή του συνόλου της μονάδας παραγωγής MTBE. Επίσης, θα μελετηθεί μονάδα παραγωγής MTBE με τη μέθοδο της ταυτόχρονης αντίδρασης και απόσταξης (reactive distillation) και θα συγκριθεί τεχνο-οικονομικά με τον κλασικό τρόπο παραγωγής του MTBE.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΔΑΝΑΗ ΒΑΡΝΑΒΑ